• Prezes Stowarzyszenia - Grażyna Reinisz-Lewicka
  • I Wice Prezes - Alina Czepy
  • II Wice Prezes - Janusz Kurzok
  • Skarbnik - Alicja Pilińska
  • Sekretarz - Katarzyna Lisiak