Drodzy Darczyńcy !
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum (zanik mięśni) w Nowym Chechle, gmina Świerklaniec, numer KRS 36364 serdecznie dziękuje wszystkim ludziom o „wielkim sercu” za zaufanie jakim obdarzyli nasze Stowarzyszenie i przekazali nam
1% swojego podatku z rozliczenia za 2016 rok. Dzięki Państwu w roku 2017 udało się zebrać kwotę w wysokości 337.146,30 zł dla poszczególnych podopiecznych z całego kraju.
Uzyskane środki z 1% przeznaczyliśmy między innymi na indywidualne rehabilitacje i turnusy rehabilitacyjne, leczenie komórkami macierzystymi oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich i leków dla naszych podopiecznych.
Za wszystkie datki jesteśmy Państwu ogromie wdzięczni i liczymy, że i w tym roku również Państwo nam zaufają i wspomogą naszych podopiecznych małym, ale jakże olbrzymim dla nas 1% podatku.
W imieniu podopiecznych i ich opiekunów serdeczne podziękowania składa:
Prezes Grażyna Reinisz-Lewicka